belkatop

A+ A A-

Kartuzy: powstanie kolejny stadion na Pomorzu

Obiekt będzie jedynym w powiecie stadionem z bieżnią lekkoatletyczną, a dodatkowo ma posiadać certyfikat Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.  Gmina Kartuzy dostała na tą inwestucję dofinansowanie z  Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1,5mln złotych. Sama inwestycja ma wynieść łącznie około 4 mln złotych - przbudowę kompleksu planuje się na lata 2017-2018.

W skład stadionu lekkoatletycznego wejdzie bieżnia o długości 400 m wraz z sześciotorową bieżnią do biegów sprinterskich na 100 m i 110 m, jednostronną, dwuścieżkową skocznię do skoku w dal i trójskoku, skocznię do skoków wzwyż, skocznię do skoku o tyczce, dwie rzutnie do rzutów oszczepem, dwie rzutnie do pchnięcia kulą, rzutnię do rzutów dyskiem, rów z wodą do biegów z przeszkodami. Projekt zakłada także zakup pełnego wyposażenia lekkoatletycznego od płotków, po zeskoki.

 - Ogromnie się cieszę, że kolejne tak duże środki zewnętrzne zasilą nasz budżet i planowane inwestycje – powiedział Mieczysław Grzegorz Gołuński, burmistrz Kartuz – Wspólnie z Radą realizujemy to, co od dawna potrzebne jest naszym mieszkańcom – dzieciom i młodzieży oraz klubom sportowym. Płyta boiska zostanie przebudowana i wyposażona w system nawadniania i drenażu. Zgodnie z wymogami programu ministerialnego założono ogólnodostępność obiektu po realizacji inwestycji. Celem przedsięwzięcia jest udostępnienie stadionu wszystkim klubom sportowym oraz mieszkańcom zainteresowanym nie tylko uprawianiem konkurencji lekkoatletycznych, ale również prowadzeniem treningów ogólnorozwojowych. - Nagrodzona została ciężka praca wielu osób, którzy aktywnie uczestniczyli w tym przedsięwzięciu, teraz będziemy przygotowywać się do realizacji inwestycji - dodaje burmistrz.